Tarieven

Momenteel werk ik zonder contracten met zorg verzekeraars. Wanneer u aanvullend verzekerd bent kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar en krijgt u een gedeelte vergoed.
Deze keuze heb ik gemaakt omdat ik graag alle benodigde tijd aan u als patient wil besteden.
Screening & Intake: € 48,–
Zitting fysiotherapie: € 34,–
Zitting e-health: 34,-
Lange zitting fysiotherapie/ complexe zorgvraag: € 70,–
Telefonisch consult: € 17,–

*U ontvangt de factuur via de mail

*Rekening nummer: NL49RABO0345115473

*Wanneer u bent verhinderd dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Bij niet tijdig afmelden wordt de behandeling in rekening gebracht